Pimpinan Fakultas

Periode 2012-2016

 

Dekan

Drs. Abrar, MSi, Ak

Wakil Dekan I                                        

Firdaus AR. SE, MSi, Ak

Wakil Dekan II

Drs. Asril,MM

Wakil Dekan III

Drs.Syamri Syamsuddin, Msi

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs.H.Armis, MSi

Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, MSi

Ketua Jurusan Manajemen

Eva Sundari, SE. MM

Sekretaris Jurusan Manajemen

Yul Efnita, SE. MM

Ketua Jurusan Akuntansi/Sl

Yusrawati, SE.MSi

Sekretaris. Jurusan Akuntansi/Sl

Dra. Eny  Wahyuningsih, MSi, Ak

Ketua Prog. Akuntansi/D.III

Azwirman, SE. MAcc

Kepala Tata Usaha

Zulkifli Nur, SH

 

 

[ Admin Ekonomi ]